Privatlivs- og persondatapolitik

Når du benytter vores hjemmeside eller vores serviceydelser, kan du være sikker på, at dine oplysninger bliver behandlet trygt og efter de enhver tid gældende regler om persondata.
Vi har altid fokus på dig og dine rettigheder.

I følgende Privatlivspolitk, kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger. Du kan læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, samt hvorfor vi indsamler dem. Du vil også kunne læse mere om dine rettigheder og om hvordan du kan administrere og slette dine oplysninger.

Vil du vide mere om Momunitys brug af cookies på Momunity.dk henvises du til vores handelsbetingelser.

1. Hvorfor indhenter og behandler I data om mig?
Først og fremmest behandler vi data om dig, i det omfang det er nødvendigt for vores produkter kan anvendes. Vi skal eksempelvis bruge nogle oplysninger om dig, for at du kan blive medlem på Momunity.dk og for at sikre, at du bedst muligt og på den mest effektive måde kan bruge vores ydelse. Vi skal derfor eksempelvis bruge din persondata for at kunne:

• Oprette en profil til dig
• Matche din profil med øvrige profilerog produkter
• Optimere tjenesten og udarbejde statistik

Herudover kan vi også benytte din persondata til markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af tilbudsmail, såfremt du har samtykket hertil.

Vi indhenter og behandler dog kun persondata, såfremt vi har ret til det og har en legitim interesse heri. Vores ret til at indhente data kan have hjemmel forskellige steder, f.eks. i lov eller i et samtykke, som du har givet os.

Når vi behandler data om dig, har du altid mulighed for at kontakte os for at høre, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og samt for at høre nærmere om muligheden for at få slettet persondata eller tilbagetrukket et eller flere samtykker, helt eller delvist.

2. Hvilke slags data indhenter I om mig?
Der behandles personoplysninger omfattet af persondataforordningens artikel 6 og 9.

Bruger
For at kunne få en bruger på momunity.dk og kunne bruge vores ydelser, skal vi indhente visse persondata om dig. Dele af denne persondata indhenter vi med dit samtykke, hvor andet er krævet ved lov.

Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure, samt for at matche profiler og produkter. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende momunity.dk:

• Navn
• Kommune
• By
• Antal børn
• E-mail adresse
• Postnummer
• Anonymiserede IP adresser der anvendes
• Log over aktivitet på tjenesten

Vi indhenter disse oplysninger baseret på dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a og artikel 9, stk.2, litra a.

Udover ovenstående påkrævede oplysninger, behandler vi også følgende oplysninger, HVIS du vælger at oplyse dem. Det er altså frivilligt at udfylde nedenstående:

• Barns alder
• Din egen beskrivelse af dig, samt hvad du søger. Herunder interesserer, hobbyer etc.
• Partnerstatus
• Beskeder der sendes til andre profiler
• Mobilnummer
• GPS lokation på din mobil, hvis du vælger at slå GPS til i vores app

Vi indhenter disse oplysninger baseret på dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a og din egen offentliggørelse af oplysningerne artikel 9, stk.2, litra e.

Køb
Køb af vare/ydelse
For at kunne levere den service, som du har købt, skal vi bruge følgende oplysninger:

- Navn
- Telefonnummer
- E-mail adresse
- Betalingsoplysninger

Vi indhenter disse oplysninger baseret på den aftale, som vi har indgået med dig om at levere ydelsen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b.
Vi har derudover en juridiske forpligtelse i henhold til national lovgivning til at opbevare visse personoplysninger til regnskabsformål i 5 år. Vi indhenter disse oplysninger jf. artikel 6, stk. 1, litra c), og opbevaring vil finde sted, efter varen er leveret.

Markedsføring
Herudover kan vi også benytte din persondata til markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af tilbudsmail, såfremt du har samtykket hertil.

Henvendelser
Derudover behandler vi også:
· Navn HVIS du vælger at oplyse det til kundeservice.
· Dine skriftlige henvendelser til kundeservice
· Telefonsamtaler med kundeservice inkl. dit telefonnummer.

Cookies
Når du besøger Momunity.dk indsamler vi også IP-adresse som anonymiseres, browsertype, produkter du viser interesse for, søgninger, netværkslokation og informationer om din computer. Formålet er at optimere brugervenlighed og din oplevelse på hjemmesiden samt at foretage eventuelt målrettet og relevant markedsføring over for dig via Googles annonceringsmuligheder, nyhedsbreve og på hjemmesiden. Du kan læse mere om hvordan i vores cookiebeskrivelse.

Nyhedsbrev
Når du accepterer modtagelse af vores nyhedsbrev, accepterer du også, at vi indsamler oplysninger om dit navn og e-mailadresse.
Vi indhenter disse oplysninger baseret på et samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

Automatiske afgørelser
Med vores match-algoritme vil vi foretage automatiske afgørelser af dine indtastede personoplysninger ved at evaluere dine personlige præferencer, interesser, livsvilkår samt geografiske position med henblik på at matche din profil med øvrige profiler på Momunity.dk.dk, således at du modtager relevante partnerforslag og kan finde den bedste partner for dig. Det medføre også, at din profil kan blive fremvist, når andre brugere benytter sig af vores match-algoritme.

Lokation for behandlingen
Vi behandler dine personoplysninger på følgende lokationer:
Momunity kontor Dildalvej 3, 3650 Ølstykke

3. Klagemuligheder
Er du utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

4. Vores kontaktoplysninger:

Momunity ApS
Dildalvej 3
3650 Ølstykke
+45 41111924
info@momunity.dk

CVR: 39979276

5. Hvilke rettigheder har jeg?

Da vi indsamler persondata om dig, har du nogle rettigheder, som vi gerne vil gøre dig opmærksom på.

Du har ret til:
• At modtage oplysning om en behandling af dine persondata (oplysningspligt)
• At få indsigt i dine persondata (indsigtsret)
• At få urigtige persondata berigtiget (retten til berigtigelse)
• At få dine persondata slettet (retten til at blive glemt)
• At gøre indsigelse mod at persondata anvendes til direkte markedsføring
• At flytte dine persondata (dataportabilitet)

Ret til indsigt i personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de persondata momunity.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.
Berigtigelse eller sletning af personoplysninger.

Hvis du mener, at de oplysninger, som vi behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning vil dog ikke ske, såfremt vi er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

For at få dine oplysninger helt eller delvist slettet eller få tilbagetrukket et samtykke helt eller delvist skal du kontakte os på info@momunity.dk

Tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til momunity.dk behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil momunity.dk ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre momunity.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil momunity.dk kun opbevare de oplysninger, som momunity.dk er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig.

Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som momunity.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.
Trækker du samtykket til behandling af data, der er nødvendige for brugen af Momunity.dk, tilbage vil vi være nødsaget til at slette samtlige af dine data, idet din profil ikke vil fungere uden disse nødvendige data.

For at trække samtykket delvist tilbage, kan du kontakte os på info@momunity.dk og få dataene slettet med øjeblikkelig virkning.

Indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Momunity.dk behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Momunity.dk, jf. persondataforordningens artikel 21.

Begrænsning
Du har ret til at få begrænset Momunity.dk`s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

• Mens Momunity.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Momunity.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Momunity.dk har færdigbehandlet din indsigelse.
• Momunitys behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondata begrænses.

Dataportabilitet
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.
Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.
Ønsker du at gøre brug af en eller flere af disse rettigheder, skal du blot kontakte info@momunity.dk med din anmodning.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

6. Hvor længe opbevarer I mine data?
Vi indhenter, behandler, opbevarer og videregiver kun det data, som vi har ret til, som følge af de danske og EU-retlige regler om persondata. Herunder indhenter, behandler, opbevarer og videregiver vi kun data, som er nødvendig for at foretage vores virke. Kort sagt, behandler vi kun persondata, så længe vi har 1) hjemmel (f.eks. samtykke eller hjemmel i lov) og 2) et legitimt formål.

Hvis data ikke længere er nødvendig, eller der ikke længere er hjemmel til behandling, destrueres dem.

Eksempler på vores slettepolitik kunne være følgende:
Profiloplysninger: Vi opbevarer dine oplysninger indtil du enten selv vælger at slette din profil, anmoder os om at slette din profil eller profilen har været på pause i 2 år.
Hvis profilen ikke bruges i 2 år, sender vi en mail 30 dage inden de 2 år, og gør opmærksom på profilen nu sættes på pause.

Profiler på pause slettes helt efter 2 år på pause, her sender vi ligeledes en mail 30 dage inden den endelige sletning.

Når du vælger at slette din profil, markeres den blot til sletning. Herefter går der normalvis 30 dage inden vi sletter dataene helt, så du har mulighed for at fortryde sletningen i den periode.

Salgs oplysninger gemmes i 5 år iht. bogføringslovens regler om at bogføringsmateriale skal gemmes i 5 år. Disse oplysninger er i høj grad anonyme, og kan normalvis ikke bruges til at identificere dig.